homePE [P.6]
person
PE [P.6]

ผู้สอน
Phiphit Lamoon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PE [P.6]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8721

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

PE P.6   Semester 2/2013


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)