homeThai-Math [P.1]
person
Thai-Math [P.1]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thai-Math [P.1]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8733

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

bfsscore

    Thai-Math P.1  Semester 2/2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.Tong (New Teacher)    


สวัสดีครับเด็ก ๆ  ครูโต้งครับ ... คลิ๊กสมัครเข้าชั้นเรียนด้วยนะครับหนังสือเรียน-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)