homeThai Math [P.2]
personperson_add
Thai Math [P.2]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thai Math [P.2]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


Thai Math P.2  Semester 2/2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวัสดีครับทุกคน

ครูมีเรื่อง การคูณ ให้ทุกคนลองศึกษาก่อนครับ

T.Tong
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)