homeThai Math [P.3]
personperson_add
Thai Math [P.3]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thai Math [P.3]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8735

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


Thai Math P.3  Semester 2/2013

สวัสดีครับนักเรียน

วันนี้ครูมีเรื่อง การชั่ง มาให้ทำความเข้าใจกันก่อน

T.Tong


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)