homeThai Math [P.4]
personperson_add
Thai Math [P.4]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thai Math [P.4]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8736

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


Thai Math P.4  Semester 2/2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สวัสดีครับนักเรียน

วันนี้ครูมีเรื่อง การวัดความยาว มาให้ทำความเข้าใจกันก่อนครับ

T.Tong

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)