homeThai Math [P.5]
personperson_add
Thai Math [P.5]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thai Math [P.5]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8737

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


Thai Math P.5  Semester 2/2013


สวัสดีครับ 

วันนีครูมีเรื่อง เศษส่วน ให้นักเรียนทบทวนก่อนเปิดเทอมครับ

T.TongClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)