homeThai Math [P.5]
person
Thai Math [P.5]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thai Math [P.5]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8737

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


Thai Math P.5  Semester 2/2013


สวัสดีครับ 

วันนีครูมีเรื่อง เศษส่วน ให้นักเรียนทบทวนก่อนเปิดเทอมครับ

T.TongClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)