homeChemistry [S.6]
person
Chemistry [S.6]

ผู้สอน
Nipon Yimjarern
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Chemistry [S.6]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8740

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Chemistry S.6   Semester 2/2013

สวัสดีครับ

ครูมีเนื้อหาให้พวกเราศึกษาก่อนเปิดเทอนครับ

T.Tong

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)