homeมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554
person
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554

ผู้สอน
นาย ชิษณุพงศ์ เข็มนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
877

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นที่ศึกษานอกห้องเรียน และปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)