มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554


ผู้สอน
นาย ชิษณุพงศ์ เข็มนาค
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม อ.ชิษณุพงศ์ เข็มนาค ภาคเรียนที่ 2/2554

รหัสวิชา
877

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายวิชา

เป็นที่ศึกษานอกห้องเรียน และปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books