หมู หมา กา ไก่

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เราจะเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า