homeพย. 1319 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (2/2554)
personperson_add
พย. 1319 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (2/2554)

ผู้สอน
person
นาย ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พย. 1319 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (2/2554)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
879

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา พย. 1319 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (2/2554)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)