ผู้สอน
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GE4010 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังสวน)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
883

สถานศึกษา

ศรช.หลังสวน


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ณ ศูนย์ศิลปวิทยาการ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อ.หลังสวน จ.ชุมพร