home364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก
person
364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก

ผู้สอน
ผศ. พญ. ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8830

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เนื้อหาในชั้นเรียน online นี้ จะเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์บริการโลหิตเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)