home364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก
personperson_add
364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก

ผู้สอน
person
ผศ. พญ. ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8830

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เนื้อหาในชั้นเรียน online นี้ จะเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์บริการโลหิตเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)