364-361 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เนื้อหาในชั้นเรียน online นี้ จะเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์บริการโลหิตเท่านั้น