ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

จ.ส.ต.หญิง สุดารัตน์ จูมแพง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8836

สถานศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนติดตามเนื้อหาการเรียนการสอนทุกวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.