homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6/2556
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6/2556

ผู้สอน
นางสาว สุพรรษา บุตรโยธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8843

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ติวความรู้สู่อุดมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)