เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไทย ป. 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาหลักที่ใช้เวลาในการเรียนการสอน สัปดาห์ ละ 5 ชั่วโมง และตามตารางทางโรงเรียนจัดให้เรียนทุกวัน