homeอาเซียน ม.2
personperson_add
อาเซียน ม.2

ผู้สอน
นางสาว อ้อม มอมไทรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาเซียน ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาอาเซียน เป็นวิชาเพิ่มเติมของวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)