ผู้สอน
นางสาว สุพรรษา บุตรโยธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ม. ปลาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8862

สถานศึกษา

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษาญ่่ปุ่นในชีวิตประจำวัน