homeภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ม. ปลาย
personperson_add
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ม. ปลาย

ผู้สอน
นางสาว สุพรรษา บุตรโยธี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ม. ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8862

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษาญ่่ปุ่นในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)