homeวิทยาศาสตร์กายภาพ
personperson_add
วิทยาศาสตร์กายภาพ

ผู้สอน
นางสาว ศิริรักษ์ พันธ์บุรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์กายภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8863

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ว30282)  ม.5/3 - ม.5/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)