ผู้สอน
นางสาว สุพรรษา บุตรโยธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8866

สถานศึกษา

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)


คำอธิบายชั้นเรียน

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ