homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาคณิตศาสตร์
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย ประเภท วะชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาคณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8867

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ป.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)