homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
person
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8869

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 จำวน 3 ห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)