ภาษาไทย ป.2
ผู้สอน

นางสาว อรทัย ขวาไชยวี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8870

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองนางเลิง

คำอธิบายชั้นเรียน


ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.