homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

ผู้สอน
นาย ธีรวิทย์ พิมราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8874

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.2/1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)