homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
person
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

ผู้สอน
นาย ธีรวิทย์ พิมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8874

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ม.2/1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)