homeนางสาวรัตนาภรณ์ พิลาภ ชั้น ม. 5/1
personperson_add
นางสาวรัตนาภรณ์ พิลาภ ชั้น ม. 5/1

ผู้สอน
นางสาว รัตนาภรณ์ พิลาภ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นางสาวรัตนาภรณ์ พิลาภ ชั้น ม. 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษเเละตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เสนอเเนวคิดใหม่ ๆๆๆๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)