homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาอังกฤษ
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
person
นาย ประเภท วะชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาอังกฤษ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8886

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)