homeวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1

ผู้สอน
person
นาง ขวัญตา เจริญไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8887

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


ชั้นเรียนนี้สำหรับวิชา  วิทยาศาสตร์  ว22101  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  อำเภอนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)