วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1
ผู้สอน

นาง ขวัญตา เจริญไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8887

สถานศึกษา
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน


ชั้นเรียนนี้สำหรับวิชา  วิทยาศาสตร์  ว22101  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  อำเภอนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.