นางสาววิจิตรา พุทธา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเข้าเรียนกันเยอะๆๆๆน๊า