homeคณิตศาสตร์ math32101
person
คณิตศาสตร์ math32101

ผู้สอน
นาง นิตยา ยี่สารพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ math32101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8894

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)