homeคณิตศาสตร์ mathermatics23101
personperson_add
คณิตศาสตร์ mathermatics23101

ผู้สอน
นาง นิตยา ยี่สารพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ mathermatics23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)