ม.2
ผู้สอน

นาง สนิฎา พระเสนา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8900

สถานศึกษา
โรงเรียนปลาปากวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์อยุธยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.