ผู้สอน
นาง สมสุข หัสจันทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8901

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองเบญจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นป.1