homeสังคม ส 33202
person
สังคม ส 33202

ผู้สอน
นางสาว ธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคม ส 33202

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8904

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ติวเข้มเตรียมสอบ O-net


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)