homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
นาง เกียวทอง วะชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8906

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ป.1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)