homeOccupational Medicine
person
Occupational Medicine

ผู้สอน
person
จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Occupational Medicine

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8911

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ ๕


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)