เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญแบบต่าง ๆ เืพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่ ด้วยเนื้อหาการจัดพานบายศรีสู่ขวัญจำนวน 4 แบบ ได้แก่

1.พานบายศรีสู่ขวัญอีสาน

2.พานบายศรียกยอ

3.พานบายศรีพญานาค

4. พานบายศรีนกยูง