homeประวัติศาสตร์และโลกปัจจุบัน
person
ประวัติศาสตร์และโลกปัจจุบัน

ผู้สอน
นาย อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์และโลกปัจจุบัน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8920

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์โลกปัจจุบันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)