สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6