ผู้สอน
นาย อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8921

สถานศึกษา

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6