homeสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)
personperson_add
สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

ผู้สอน
นาย อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8921

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)