homeECN-671-2/2556 -NST
person
ECN-671-2/2556 -NST

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ECN-671-2/2556 -NST

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8925

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท และ เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)