homeม.6/4
person
ม.6/4

ผู้สอน
นาย สุพันธ์ ประเสริฐสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

       ติววันละนิดพิชิตมหาวิทยาลัยClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)