คณิต และ วิทย์ ม.ต้น By Decha

เดชา จันทร์น้ำใส

ติวเตอร์พี่เอก

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการมอบหมายงาน และเรียนด้วยตนเองได้ที่บ้านนะ