homeการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด(ภาษาซี)
personperson_add
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด(ภาษาซี)

ผู้สอน
นาย สันติ พลเรือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด(ภาษาซี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8942

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)