homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย วินิจ สมาธิมงคล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8945

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อประกอบการสอนวิชา ง 31102 การงานอาชีพ (เทคโนโลยี)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)