homeอ32102 ภาษาอังกฤษ4
personperson_add
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ผู้สอน
person
นิตยา โมกขเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8948

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม 5/2,4,6,8และ10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)