homeอ32102 ภาษาอังกฤษ4
person
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

ผู้สอน
นิตยา โมกขเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ32102 ภาษาอังกฤษ4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8948

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม 5/2,4,6,8และ10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)