1/1

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8950

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


ม.1/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)