homeการวางแผนการประชาสัมพันธ์
personperson_add
การวางแผนการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน
บุศรินทร์ ชื่นศิลป์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนการประชาสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8951

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/56


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)