homeเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC05
personperson_add
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC05

ผู้สอน
นางสาว ณิชชา ชำนิยนต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC05

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8955

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมู่เรียนที่ 5  อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)