homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 ง 43102
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 ง 43102

ผู้สอน
นาย ภนุวัฒน์ สุดาชม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 ง 43102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
896

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี ม.6

รหัสวิชา ง 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)