ห้องดนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนห้องนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติ่มความรู้ทางด้านดนตรี ระดับชั้น ม.4