homeห้องดนตรี
personperson_add
ห้องดนตรี

ผู้สอน
นาย สรชัย จงกล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องดนตรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8960

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนห้องนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติ่มความรู้ทางด้านดนตรี ระดับชั้น ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)