homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

ผู้สอน
นาย ธวัชชัย สหพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8964

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)