เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เคมี 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเคมี ในหัวข้อเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเคมี เคมีสภาวะอากาศ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี กรด-เบส-เกลือ