homeเคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
personperson_add
เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
897

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเคมี ในหัวข้อเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเคมี เคมีสภาวะอากาศ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี กรด-เบส-เกลือ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)