เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี2โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รหัสวิชา
897

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายวิชา

เคมี 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเคมี ในหัวข้อเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเคมี เคมีสภาวะอากาศ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี กรด-เบส-เกลือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books